Porozumění modelu lidského chování DISC

Metoda DISC je jednoduchá na pochopení, protože popisuje složité chování lidí pouze do čtyř povahových typů, kterým říkáme „temperamenty“. Grafické znázornění modelu lidského chování podle metody DISC Vám pomůže pochopit, proč cítíte, myslíte a jednáte právě tak, jak cítíte, myslíte a jednáte. Níže jsou připravena krátká videa, která vysvětlují základní principy této metody.

Otevřený

Otevřený přístup k životu udává rychlé tempo.

 

Otevřený typ je:

  • optimistický

  • společenský

  • energický

  • nadšený

  • zapojený

  • rychlý


( Po kliknutí na tlačítko se zobrazí/skryje kontaktní formulář )
39