Porozumění modelu lidského chování DISC

Metoda DISC je jednoduchá na pochopení, protože popisuje složité chování lidí pouze do čtyř povahových typů, kterým říkáme „temperamenty“. Grafické znázornění modelu lidského chování podle metody DISC Vám pomůže pochopit, proč cítíte, myslíte a jednáte právě tak, jak cítíte, myslíte a jednáte. Níže jsou připravena videa, která popisují základní principy této metody.

Spolehlivý

Typ „S“ je uzavřený a orientovaný na lidi.

 

Slova charakterizující „S“:

  • spolehlivost

  • svědomitost

  • stálost

  • stydlivost

  • služba

  • systematičnost


( Po kliknutí na tlačítko se zobrazí/skryje kontaktní formulář )

Vaše jméno *

Město

Telefon

Jméno společnosti

Váš email *

Proč Vám píši .... *

Vaše zpráva *

Opište text na obrázku *


*- tuto položku je nutné vyplnit