Porozumění modelu lidského chování DISC

Metoda DISC je jednoduchá na pochopení, protože popisuje složité chování lidí pouze do čtyř povahových typů, kterým říkáme „temperamenty“. Grafické znázornění modelu lidského chování podle metody DISC Vám pomůže pochopit, proč cítíte, myslíte a jednáte právě tak, jak cítíte, myslíte a jednáte. Níže jsou připravena krátká videa, která vysvětlují základní principy této metody.

Úkoly

Typ orientovaný na úkoly je zaměřen na procesy.

 

Typ orientovaný na úkoly má rád:

  • logiku

  • plány

  • systémy

  • procesy

  • projekty

  • funkčnost


( Po kliknutí na tlačítko se zobrazí/skryje kontaktní formulář )
39