Často kladené otázky a odpovědi

1)     Je možné, že v mojí osobnosti jsou všechny čtyři charaktery DISC?

Ano. To je ta nejlepší věc na metodě DISC. Nikdo není čistě D, I, S, nebo C. Spíše jsme každý směsí těchto čtyř povahových typů s různými intenzitami. Váš primární (dominantní) povahový typ je označen jedním z daných písmen D, I, S a nebo C, které definují určité vlastnosti. Ve vašem profilu osobnosti může ale být více typů, které jsou sekundární či terciární, které ovlivňují váš primární dominantní typ.

2)     Kolik celkem může být kombinací povahových typů v metodě DISC?

Celkem může být 40 různých kombinací povahových typů, když se zaměříme na primární, sekundární a terciární typy, které jsou po analýze osobnosti nad středovou čárou. Níže uvádím možné kombinace:

DISC
DIISSCCD
DSICSDCI
DCIDSICS
DISISCSCDCDS
DICISDSCICDI
DSCICDSDICIS
DSIICSSDCCID
DCSIDSSICCSI
DCIIDCSIDCSD

3)     Které výzkumy dokazují, že metoda DISC je přesná a platí?

Experti na hodnocení přesnosti v psychometrických nástrojů, jako jsou například analýzy, srovnávali metodu DISC s ostatními používaných metodami, jako například: Wechslerova inteligenční škála pro dospělé, Myers Briggs Type Indicator (MBTI), Cattellův 16. faktorový osobnostní dotazník, Minnesotaský vícefázový osobnostní seznam (MMPI), Seznam silných zájmů a Performax profil osobnosti.

Metoda DISC byla ověřena na více než 40 000 000 lidí po celém světě, kteří jsou uznávaní odborníci jak v oblasti obchodu a podnikání tak i ve vzdělávání. Více než 81% těchto lidí uznalo po vyplnění analýzy dle metody DISC, že tato metoda popsala jejích vrozený typ chování velmi přesně.

Přesné výsledky ukazují, že u typů „D“ byla přesnost 91%, u typů „I“ to bylo 94%, u typů „S“ to bylo 85% a nakonec u typů „C“ nejpřesnějších typů to bylo 82%. To dává celkovou hodnotu 88,49% přesnosti se standardní odchylkou 6,43%.

Jinými slovy, tento výzkum ukázal velkou přesnost metody DISC v nejvíce situacích i na nejvíce účastnících.

Vyzkoušejte si sami: Analýza osobnosti DISC (pro dospělé)

4)     Mohu změnit můj vrozený povahový styl?

Ne, ten nezměníte, ale můžete se naučit používat ostatní styly. Uvedu vám příklad: Také nezměníte váš rodný jazyk, ale můžete se naučit další cizí jazyk, a díky tomu pak můžete lépe komunikovat s více lidmi.

5)     Kolik času zabere vyplnění Analýzy osobnosti DISC?

V průměru zabere vyplnění Analýzy profilu DISC něco okolo 15 – 20 minut.

Pokud máte jakékoli otázky, prosím, neváhejte nás kontaktovat pomocí níže umístěného formuláře.