Firemní kurzy

CÍL:

Seznámit zaměstnance společnosti s unikátní osobnostní typologií založené na metodě DISC, díky které výrazně zefektivní práci s druhými lidmi v týmu i mimo něj a zlepší vztahy a komunikaci s klienty, kolegy i nadřízenými.

Z praktického důvodu je aplikace rozdělena dle časové náročnosti do celkem pěti alternativ, které jsou detailněji popsány níže. Nejvhodnější alternativa aplikace metody DISC bude provedena na základě konzultace s objednatelem.