Alternativa 5 – Analýzy a semináře

Tato alternativa je nejefektivnější z pohledu získání dovedností aplikovat principy metody DISC do praxe. Je založena na vypracování individuálních podrobných zpráv profilu osobnosti účastníků a následných třech jednodenních fixačních seminářích.

Tyto semináře na sebe navazují a jsou rozloženy do třech měsíců, kdy se aplikují a fixují doporučené principy a postupy metody DISC do praxe. Mezi jednotlivými semináři je tří až čtyř týdenní odstup z důvodu fixace do praxe.

V případě zájmu o bližší informace nás prosím kontaktujte (viz. níže Kontaktní formulář).