PŘÍNOSY DISC

Metoda DISC nám pomáhá pochopit a rozpoznat naše úhly pohledu, motivace a potřeby. Díky této metodě snadno nalezneme společný základ pro budování hlubších vztahů s druhými.

Znalost typologie DISC nám dává možnost, abychom lidi přijímali takové, jakými jsou nezávisle na jejich vnějším vzhledu, ale také hlavně jakými by mohli být. Pomáhá nám k tomu, abychom se naučili rozumět sobě i druhým a lépe spolupracovali.

Analýza DISC nám pomáhá:

  1. Pochopit sami sebe
  2. Porozumět ostatním
  3. Přizpůsobit svůj styl druhým
  4. Budovat efektivně týmy

Pak získáme a zažijeme:

Lepší výsledky a více úspěchu v tom, co děláme.

Více zábavy v životě a mnoho dobrých přátel.

Více pohody a harmonie s těmi, na kterých nám záleží.

Lepší porozumění a méně frustrace při práci s druhými