Porozumění modelu lidského chování DISC

Metoda DISC je jednoduchá na pochopení, protože popisuje složité chování lidí pouze do čtyř povahových typů, kterým říkáme „temperamenty“. Grafické znázornění modelu lidského chování podle metody DISC Vám pomůže pochopit, proč cítíte, myslíte a jednáte právě tak, jak cítíte, myslíte a jednáte. Níže jsou připravena videa, která popisují základní principy této metody.

Cílevědomý

Typ „C“ je uzavřený a orientovaný na úkoly.

 

Slova charakterizující „C“:

  • cílevědomost

  • ctižádostivost

  • citlivost

  • opatrnost

  • kompetentnost

  • vypočítavost


( Po kliknutí na tlačítko se zobrazí/skryje kontaktní formulář )

Vaše jméno *

Město

Telefon

Jméno společnosti

Váš email *

Proč Vám píši .... *

Vaše zpráva *

*- tuto položku je nutné vyplnit